Felles avslutningsforedrag

ved Per Arne Dahl, tidligere biskop i Tunsberg.

Test
Publisert: 09.09.2019 Oppdatert: 28.10.2019

Vi avslutter konferansen med et felles avslutningsforedrag– ved Per Arne Dahl, tidligere biskop i Tunsberg. Dahl er en av Norges mest profilerte prester, forfattere og foredragsholdere. Han har livslang erfaring fra arbeid med både mennesker og organisasjoner, og holder muntre, inspirerende og samtidig fagunderte foredrag om relasjonsbygging, motivasjon, kommunikasjon, endringsmestring og arbeidsgleder. Foredraget han skal holde for oss har tittelen Vi er mye mer enn det vi skammer oss over – Om å bevare stolthet og mot når det røyner på.