Nyheter

Harald Gropen om foring av høytytende purker

Publisert: 03.07.2019 Oppdatert: 03.07.2019

Harald Gropen har vært svineprodusent siden 1993 og har siden 2008 drevet en større SPF formeringsbesetning i Ringsaker i Hedmark sammen med kona Elisabeth.

Gry-Heidi og Marius Ruud-Wethal – Ung og ny svineprodusent

Publisert: 03.07.2019 Oppdatert: 03.07.2019

Gry-Heidi og Marius Ruud-Wethal er unge og nystartede svineprodusenter. Allerede første året ble de blant de beste besetningene i Ingris både som satellitt og som smågrisprodusent.

Jan Maldal om framtidsretta grisehus for slaktegris

Publisert: 02.07.2019 Oppdatert: 02.07.2019

Jan Maldal er markedssjef i Felleskjøpet Rogaland Agder og har vært det siden 1997. Han har arbeidet med I-mek i Felleskjøpet i en årrekke – før markedssjef-jobben, var han fagkonsulent og produktleder. Jan har over 30 års erfaring i Felleskjøpet og næringa.

Knut Skinnes om biokull i fôr og strø

Publisert: 02.07.2019 Oppdatert: 02.07.2019

Knut Skinnes er prosjektleder i Norsk Biokullnettverk og daglig leder for Green House som er et rådgivnings- og kommunikasjonsselskap som jobber med bioøkonomi.

Ragnar Moe Tafjord om solkraft

Publisert: 02.07.2019 Oppdatert: 02.07.2019

Ragnar Moe Tafjorder daglig leder i Klar Energy som er leverandør av solceller med nasjonalt markedsperspektiv.

Helge Bonesmo om klimasmart landbruk

Publisert: 02.07.2019 Oppdatert: 02.07.2019

Helge Bonesmo er fagansvarlig i prosjektet Klimasmart landbruk og jobber med utvikling av klimakalkulatoren. Han er ansatt i Felleskjøpet Fôrutvikling, er dr scient., og har tidligere vært forsker hos NIBIO.