Nyheter

Tone Runhild Skadsem om god magehelse hos smågris

Publisert: 24.06.2019 Oppdatert: 19.07.2019

Tone Runhild Skadsem brenner for besetningsrådgivning og svinehelse, og har mangeårig bakgrunn fra Helsetjenesten for svin hos Nortura.

Odd Magne Karlsen om atferd og velferdsbehov hos gris

Publisert: 24.06.2019 Oppdatert: 24.06.2019

Odd Magne Karlsen jobber som Fagsjef for gris i Nortura. Han har blant annet det faglige ansvaret for oppfølging av veterinærer og rådgivere som jobber med gris i Nortura.

Victoria Bøhn Lund om dyreatferd og dyrevelferd

Publisert: 24.06.2019 Oppdatert: 02.09.2019

Victoria Bøhn Lund er fagrådgiver på svin i Felleskjøpet Agri. Hun har lang erfaring med rådgivning og oppfølging av svineprodusenter.

SPF-slaktegrisprodusent Audun Flåtten

Publisert: 24.06.2019 Oppdatert: 26.06.2019

Audun Flåtten er SPF-slaktergrisprodusent i Revetal og leverer ca. 1500 slaktegris i året. Han kommer til Gris i’19 for å dele sine erfaringer med SPF.

Smågrisprodusentene Beate og Lars Didriksen om SPF i det daglige

Publisert: 24.06.2019 Oppdatert: 24.06.2019

Beate og Lars Didriksen er SPF-smågrisprodusenter i Stokke med ca. 120 årspurker. De la om til SPF-smågrisproduksjon for et par år siden.

Svineprodusent Hans O. Amlien om SPF-sanering

Publisert: 24.06.2019 Oppdatert: 24.06.2019

Hans O. Amlien er svineprodusent med SPF-besetning på Eina. På Gris i’19 kan du høre Hans fortelle om sin erfaring med SPF-sanering.