Olav Eik-Nes om norsk gris i et internasjonalt marked

Olav Eik-Neser administrerende direktør i Norsvin og styremedlem i Topigs Norsvin. Han har tidligere vært direktør i Norgro og avlssjef i Norsvin. Olav har god kjennskap til det som skjer i det internasjonale svinemarkedet.

Test
Publisert: 03.07.2019 Oppdatert: 03.07.2019

Olav Eik-Neser administrerende direktør i Norsvin og styremedlem i Topigs Norsvin. Han har tidligere vært direktør i Norgro og avlssjef i Norsvin. Olav har god kjennskap til det som skjer i det internasjonale svinemarkedet. Han har et spesielt engasjement for nyutvikling, verdiskaping, grisen som en viktig del av bioøkonomien og et mer klimavennlig landbruk og for SPF-helsestatus i norsk svineproduksjon.

Topigs Norsvin er verdens nest største avlsselskap og leverer svinegenetikk til hele verden. Hør hva som preger det internasjonale svinemarkedet, hvordan norsk gris klarer seg i konkurransen utenlands og hvilken betydning eksportvirksomheten har for norsk svineavl og svineproduksjon.


Har du husket å melde deg på? Se her for påmeldingsskjema.

Se foreløpig program for Gris i’19 her.