Ragnhild Stokka Dyngeland om god dyrevelferd

Ragnhild Stokka Dyngeland er kombinert svineprodusent med 55 årspurker på Lye i Rogaland. Hun har sammen et par andre kollegaer stått fram i media og uttalt seg om dyrevelferd i svinenæringa.

Test
Publisert: 26.08.2019 Oppdatert: 26.09.2019

Ragnhild Stokka Dyngeland er kombinert svineprodusent med 55 årspurker på Lye i Rogaland. Hun har sammen et par andre kollegaer stått fram i media og uttalt seg om dyrevelferd i svinenæringa. Ragnhild er kjent som en engasjert bonde og lokalpolitiker. Hun kommer til Gris i ‘ 19 for å snakke om dyrevelferd.

Det er fokus på dyrevelferd hos gris og holdninger hos svineprodusenter. Det har kommet nye standarder for hva som er god dyrevelferd. Mye handler om å oppdatere seg og ta i bruk ny kunnskap. Hva som er “godt nok” er en individuell vurdering basert på erfaring, tradisjon og kunnskap. Det er også lett å se seg blind i eget fjøs. Svinenæringa må finne en solid felles plattform for dyrevelferd og holdninger. Ragnhild Stokka Dyngeland ser endringer som en utfordring i stedet for et problem. Hør hvordan hun ser på utfordringene i svinenæringa, hvordan hun driver og hvilke endringer hun har gjort for å ivareta god dyrevelferd i sitt grisehus.