Søren S. Thielsen om fôr og fôring av purker

Søren S. Thielsen er dyrlege og jobber i det danske rådgivningsselskapet Ø-Vet. Han jobber med optimering av svinebesetninger gjennom å forbedre dyrenes helse, velferd og produktivitet.

Test
Publisert: 03.07.2019 Oppdatert: 03.07.2019

Søren S. Thielsen er dyrlege og jobber i det danske rådgivningsselskapet Ø-Vet. Han jobber med optimering av svinebesetninger gjennom å forbedre dyrenes helse, velferd og produktivitet. Søren har rådgivningsoppdrag i en del norske besetninger og har purkers melkeproduksjon og strategiske beslutninger som sine spesialfelt.

Høy ytelse hos purker setter store krav til rutiner hos røkter, fôr og fôring. Sammen med Harald Gropen og Elin Furrevik Gjestvang forteller Søren om fôr og fôring av purker og praktiske rutiner i purkeholdet i tilknytning til fôr og fôring som sikrer god produksjon. Det blir fokus på inseminering, drektighets- og dieperiode.


Har du husket å melde deg på? Se her for påmeldingsskjema.

Se foreløpig program for Gris i’19 her.