Foredragsholdere

Vi er glade for å kunne presentere en lang rekke spennende foredragsholdere på årets konferanse. Det legges opp til et program i 4 delte sesjoner med god tid til pauser mellom hver sesjon. Foredragene vil variere i tema, både fag og annet, slik at det blir interessante foredrag for alle. Det er ikke direkte-påmelding til foredragene – du deltar der du vil.

Under finner du informasjon om foredragsholderne. Siden oppdateres fortløpende ettersom programmet klargjøres. 

Foredragsholdere på Gris i’19

 


Per Arne Dahl – Vi er mye mer enn det vi skammer oss over – Om å bevare stolthet og mot når det røyner på.

Per Arne Dahl, tidligere biskop i Tunsberg, kommer for å holde et felles avslutningsforedrag. Dahl er en av Norges mest profilerte prester, forfattere og foredragsholdere. Han har livslang erfaring fra arbeid med både mennesker og organisasjoner, og holder muntre, inspirerende og samtidig fagunderte foredrag om relasjonsbygging, motivasjon, kommunikasjon, endringsmestring og arbeidsgleder.


Yngve Ekern –  Stadig flere bryr seg mer og mer om maten vår og hvordan den blir til.

Journalist og foredragsholder Yngve Ekern har gjenom en årrekke vært en profilert figur i en folkebevegelse som  nå forlanger innflytelse på hvordan matproduksjonen kan bidra til best mulig helse, miljø og dyrevelferd.

Nå kommer han til oss for å tegne et portrett av denne nye matbevegelsen, der både vegetarianere og øko-frelste er en del av bildet, samt fortelle om hvordan bønder og byfolk kan gå sammen om å sikre framtiden for norsk landbruk.


Margareth Fosseng – Fôring av høyt-ytende slaktegris – fokus på metthet, tarmhelse og bein

Margareth Fosseng jobber som fagsjef svin i Felleskjøpet Agri, og har gjort dette i snart 10 år. Margareth har faglig ansvar for svinefôring, og faglig oppfølging av salgskonsulenter. Før hun startet i Felleskjøpet arbeidet hun som rådgiver på gris i Nortura. Margareth har en Mastergrad i husdyr fra NMBU.

Margareth kommer til Gris i’19 for å snakke om fôring av høyt-ytende slaktegris. Dagens effektive slaktegris gris med svært høy tilvekst og god fôreffektivitet setter store krav til fôr og foring. Hvordan vi skal vi fôre for å sikre at grisen får det den trenger for å utnytte potensialet sitt, være mett og fornøyd, ha god tarmhelse og gode bein? Det får du høre alt om på Margareths foredrag.


Eirik Oland Nedrelid – Svineprodusentenes muligheter i møte med matvaremarkedet og nye forbrukertrender

Eirik Oland Nedrelid er Senior Advisor i Agenda Rådgivning. Han er tidligere direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Norsk Landbrukssamvirke. Han har også erfaring som kommunikasjonsrådgiver i Gambit H&K, kommunikasjonssjef i internasjonal avdeling i Statoil og politisk rådgiver i SVs stortingsgruppe. Eirik har studert PR- og kommunikasjonsledelse og Grønn vekst på BI, og har en bachelorgrad i statsvitenskap fra UiO.

Forbrukeren heier på norsk landbruk og har tillit til bonden. Samtidig øker forventningene til dyrevelferd, klima og sunnhet. Næringa har mye å være stolt av, men må bygge kunnskap og selv vise frem de gode sidene ved norsk svineproduksjon. Om vi lykkes kan grisen oppleve både økt etterspørsel og status i de tusen hjem – til glede for bonde, gris og forbruker.


Annelise Svindland og Hans O. Amlien – Omlegging til SPF – hvordan går vi fram? 

Annelise Svindland er veterinær og rådgiver på gris hos Fatland. Hun er fremoverlent og engasjert, og har fokus på dyrevelferd, helse og generell forbedring i produksjonen. Annelise er en forkjemper for SPF.

Hans O. Amlien er svineprodusent med SPF-besetning på Eina. Han er en robust mann som har erfart livets opp- og nedturer, og har sanert både mot dysenteri og MRSA. Hans har også vært tillitsmann og aktiv i organisasjonslivet.

Annelise og Hans vil i sitt innlegg dele tips og erfaringer når det gjelder omlegging til SPF. En vellykket sanering til SPF er avhengig av god planlegging og riktig gjennomføring. Bør grisetette områder saneres samtidig? Hvordan få en god og sikker rekruttering som SPF-besetning? Få tips til hvordan du skal gå fram og hvem du kan få hjelp av. Hør hvordan det fungerer i praksis.


Audun Flåtten, Beate Menes Didriksen og Lars Didriksen – Slik driver vi med SPF- smågris- og slaktegrisproduksjon

Beate Menes og Lars Didriksen er SPF-smågrisprodusenter i Stokke med ca. 120 årspurker. De la om til SPF-smågrisproduksjon for et par år siden etter å ha drevet formeringsbesetning med stort livdyrsalg i en årrekke. Beate jobber også som markeds- og informasjonsansvarlig i Norgesfôr og er nestleder i Norsvin. Lars er selvstendig næringsdrivende og bonde. Han er teknisk interessert og jobber med salg og montering av innredning, ventilasjon og fôringsanlegg for Stokke Landbruksteknikk i tillegg til gårdsdrifta. Lars har tidligere jobbet med teknikk i Nortura og Forsvaret.

Audun Flåtten er SPF-slaktergrisprodusent i Revetal og leverer ca. 1500 slaktegris i året. Smågrisen kjøper han fra Didriksen. På gården driver han også med økologisk kornproduksjon. Audun har tidligere jobbet hos Animalia og Norgesfôr.

Stadig flere svineprodusenter legger om til SPF-produksjon og oppnår svært gode produksjonsresultater. Hvordan er det å drive med SPF i det daglige? Hør Beate, Lars og Audun fortelle om om både SPF-smågrisproduksjon og SPF-slaktegrisproduksjon på innkjøpt smågris. Få innblikk i hvordan de løser smitteforebygging, rekruttering og innkjøp av dyr i praksis. Hør hvordan selger og kjøper avtaler og samarbeider, om helsemessige fordeler, utfordringer og resultatene har vært etter overgangen til SPF.


Victoria Bøhn Lund og Odd Magne Karlsen – Viktige atferd og velferdsbehov – Er det konflikt mellom god velferd for grisen og forbrukernes oppfatning av hva god dyrevelferd er?

Victoria Bøhn Lund er fagrådgiver på svin i Felleskjøpet Agri. Hun har lang erfaring med rådgivning og oppfølging av svineprodusenter. I tillegg til å være fagperson innen fôring av gris er hun opptatt av dyreatferd, Pig Signals og dyrevelferd. Victoria er en av Felleskjøpet Agris mest profilerte og engasjerte fagpersoner. Hun er udannet ved Husdyrfag ved NMBU.

Odd Magne Karlsen jobber som Fagsjef for gris i Nortura. Han har blant annet det faglige ansvaret for oppfølging av veterinærer og rådgivere som jobber med gris i Nortura. Odd Magne er utdannet veterinær fra Norges Veterinærhøgskole i 1999 og har tidligere jobbet i klinisk veterinærpraksis, etter hvert med stor andel gris. Han har også jobbet som Spesialveterinær på gris hos KLF.

God dyrevelferd er viktig for både grisene, bonden og forbrukerne. Dyrevelferd handler blant annet om samsvar mellom dyrets atferdsmessige og fysiologiske behov og det som dyret opplever i sitt daglige miljø. Det kan være vanskelig å definere og vite hva som er god dyrevelferd i praksis. Victoria og Odd Magne gir oss innblikk i viktig grunnleggende atferd og velferdsbehov hos gris. Hør hvor vi står i forhold til faktorer som dyremishandling, biologisk funksjon, følelsesmessig status og naturlig liv. Hør også om hvilke forventninger vi opplever fra markedet når det gjelder dyrevelferd hos grisen vår og om det er konflikt mellom god velferd for grisen og forbrukernes oppfatning av god dyrevelferd.


Tone Runhild Skadsem og Oscar J. Brundtland – God magehelse og frisk smågris ved avvenning

Tone Runhild Skadsem arbeider både som privatpraktiserende veterinær på Jæren og som rådgiver på svin hos Fiskå Mølle AS. Hun brenner for besetningsrådgivning og svinehelse, og har mangeårig bakgrunn fra Helsetjenesten for svin hos Nortura.

Oscar J. Brundtland er produksjonsrådgiver og helsetjenesteansvarlig for gris hos Furuseth AS. Han har hatt denne stillingen de siste 11 årene, og tidligere var han kombinert svineprodusent i 15 år. Oscar har også 10 års erfaring fra planlegging, salg og montering av i-mek og utstyr til husdyr, primært gris, hos Maskin og Fjøsteknikk, Vestfold, Holmen AS

Bruk av sink til behandling av diare opphører i 2021. Er det nye alternativer for mikrobiell optimalisering av smågristarmen i tiden rundt avvenning? Tone Runhild og Oscar forteller om resultater fra utprøvinger, og hvordan du kan oppnå god magehelse, friske griser med gode rutiner og riktig fôring.


Ragnhild Stokka Dyngeland – Slik gjør jeg for å ivareta god dyrevelferd

Ragnhild Stokka Dyngeland er kombinert svineprodusent med 55 årspurker på Lye i Rogaland. Hun har sammen et par andre kollegaer stått fram i media og uttalt seg om dyrevelferd i svinenæringa. Ragnhild er kjent som en engasjert bonde og lokalpolitiker.

Det er fokus på dyrevelferd hos gris og holdninger hos svineprodusenter. Det har kommet nye standarder for hva som er god dyrevelferd. Mye handler om å oppdatere seg og ta i bruk ny kunnskap. Hva som er “godt nok” er en individuell vurdering basert på erfaring, tradisjon og kunnskap. Det er også lett å se seg blind i eget fjøs. Svinenæringa må finne en solid felles plattform for dyrevelferd og holdninger. Ragnhild Stokka Dyngeland ser endringer som en utfordring i stedet for et problem. Hør hvordan hun ser på utfordringene i svinenæringa, hvordan hun driver og hvilke endringer hun har gjort for å ivareta god dyrevelferd i sitt grisehus.


Torunn Aasmundstad og Carl Andreas Grøntvedt – Beinhelse hos rasktvoksende gris

Torunn Aasmundstad er Breeding Program Manager i Norsvin. Hun har tett kontakt med avlsbesetninger i Norge og kunder i utlandet. Torunn har en Ph.d på temaet holdbarhet og funksjonelt eksteriør hos gris og hun er også leder for seleksjonsgruppen for landsvin og duroc i Topigs Norsvin. Torunn har jobbet i Norsvin siden 2007.

Carl Andreas Grøntvedt er veterinær, svinehelseansvarlig og forsker ved Veterinærinstituttet. Carl Andreas er europeisk spesialist I svinehelse. Før han ble ansatt på Veterinærinstituttet jobbet han ved Ambulatorisk Klinikk, NMBU. Han har også erfaring som privatpraktiserende veterinær med praksisområde i Ringsaker, Hedmark.

Dagens gris vokser raskt og er svært fôreffektiv. Er beinhelsen god nok hos slaktegris og avlsdyr? Hør om de vanligste beinproblemene i dag, hvordan utviklingen er og hva Veterinærinstituttet finner relatert til halthet og beinproblemer ved obduksjon av gris. Få et innblikk i hvordan vi avler for sterke bein og robuste griser og hva som er viktig for å forebygge beinproblemer og oppnå god beinhelse hos slaktegris og purker.


Bjørn Ståle Bekkeheien og Eli Maria Stenklev – Hvordan ta imot besøk i grisehuset?

Bjørn Ståle Bekkeheien er leder i Norsvin Sør-Vest og driver sammen med kona Silje-Kristin melke- og svineproduksjon på Nærbø. De har hatt rutine med å stenge grisehuset helt for besøkende, men har i det siste satt dette til side og har invitert barnas klassekamerater på besøk i grisehuset. Hele klassen ble tatt inn igjennom smitteslusen og fikk på seg verneutstyr. Bjørn Ståle er opptatt av omdømmebygging for svinenæringa og formidle, uten sminke hvordan matproduksjon og husdyrhold foregår.

Eli Maria Stenklev er utdannet veterinær og jobber som spesialveterinær på svin i Nortura Øst. Maria som har vært i Nortura i en årrekke er kjent som en engasjerende foredragsholder og har arbeidsfeltet omfatter blant annet rådgivning rundt smittebeskyttelse, produksjonsforbedrende tiltak og forebyggende helsearbeid ved besetningsproblemer.

For å unngå smitte har de fleste svineprodusenter lukket fjøsene sine for besøk. Det er en utfordring at samfunnet rundt oss ikke vet hva som skjer i grisehusene og hvordan grisen har det i Norge. Uvitenhet skaper mistenksomhet. Vi trenger å vise fram og fortelle gode historier fra norsk svineproduksjon. Fra tid til annen trenger vi også hjelp av håndverkere i grisehuset. Eli Maria og Bjørn Ståle kommer til Gris i’19 for å snakke om hvordan vi på en helsemessig sikker måte kan ta imot besøk av håndverkere, barnehager, skolebarn og andre som vil se på gris.


Helge Bonesmo – Klimasmart landbruk – hvordan kalkulere og redusere klimaavtrykket

Helge Bonesmo er fagansvarlig i prosjektet Klimasmart landbruk og jobber med utvikling av klimakalkulatoren. Han er ansatt i Felleskjøpet Fôrutvikling, er dr scient., og har tidligere vært forsker hos NIBIO.

Landbruket må ta sin del av ansvaret for klimakuttene. Kunder og omsetningsledd kan komme til å kreve klimadokumentasjon på varene vi produserer. En stor andel av næringas utslipp skjer på gårdsnivå. Det blir viktig å vite noe om utslipp på gårdsnivå. Hør om klimakalkulatoren som er utviklet i prosjektet “Klimasmart Landbruk” som gjør at hvert enkelt gårdsbruk kan beregne klimaavtrykk, dokumentere og ta ansvar for egne klimakutt. Hør også om klimamerking av kraftfôr, hvilke klimaavtrykk svineproduksjonen har og hva vi kan gjøre for å redusere klimaavtrykket i produksjonen.


Ragnar Moe Tafjord og Magnar Fjeldheim – Solkraft – en ny energikilde

Ragnar Moe Tafjord er daglig leder i Klar Energy som er leverandør av solceller med nasjonalt markedsperspektiv.

Magnar Fjeldheim er en engasjert svineprodusent som driver formeringsbesetning i Vindafjord. Han har 550 kvadratmeter med solcelletak på maskinhuset sitt. Fra maskinhustaket henter han 85 000 kilowattimer i året.

Svineproduksjon er energikrevende og kostnadene tradisjonell energi øker. Kan solkraft være en ny og effektiv energikilde for gårdsbruk med svineproduksjon? Ragnar og Magnar forteller om hvordan økonomien i slike anlegg er, hvordan et anlegg for solenergi planlegges, installeres og fungerer i praksis.


Knut Skinnes – Biokull i fôr og strø – effekt på dyrevelferd, gjødsel og jord?

Knut Skinnes er prosjektleder i Norsk Biokullnettverk og daglig leder for Green House som er et rådgivnings- og kommunikasjonsselskap som jobber med bioøkonomi. Han har master i «carbon management» fra universitetet i Edinburg og er vokst opp på gård i Krødsherad hvor det nå er svineproduksjon.

Vi opplever klimaendringer på grunn av for mye karbon i atmosfæren, og internasjonale utfordringer med matsikkerhet pga. for lite karbon i jorda. Biokull binder karbon fra atmosfæren inn i stabile former som kan brukes i landbruket. Biokullets store poreoverflate gjør at det kan binde miljøgifter, og det kan binde vann og næringsstoffer, og være en viktig faktor både som jordforbedring, stabilisering av kretsløpet og forbedring av miljø i husdyrrom. Biokull i grisehold er spesielt interessant som tilsetning i fôret, brukes som strø og som rotemateriell til gris. Kullet vil være tidsfordriv, ha en mettende og beroligende virkning og kunne trekke til seg toksiner i magen hos gris. Hør Knut fortelle om forskningsprosjekter, hvordan biokull kan anvendes i svineproduksjonen og hvilke praktiske resultater som oppnås.


Kine Letnes – Veiing med kamera og vekstmodell- gir det bedre oversikt, kontroll og lønnsomhet i slaktegrisproduksjonen?

Kine Letnes jobber som fagkonsulent i Felleskjøpet Agri. I løpet av de to siste årene har hun skrevet Masteroppgave på NMBU i samarbeid med Felleskjøpet. Masteroppgaven omfattet hvordan ukentlig kontroll på vekt og fôrforbruk kan forbedre produksjonsresultatene hos slaktegris og hvordan en kan nyttiggjøre ny teknologi til å forenkle hverdagen og gi bedre kontroll og informasjon underveis om produksjonen. Kine jobber med Format Vekstmodell og følger opp svineprodusenter i Trøndelag.

Lavt fôrforbruk er avgjørende for god lønnsomhet i slaktegrisproduksjonen. Hør hvordan ny teknologi, som veiing med kamera, kan nyttes til å forenkle hverdagen, gi bedre kontroll og informasjon underveis i slaktegrisproduksjonen. Få innblikk i hvordan Felleskjøpets nye webbaserte verktøy, Format Vekstmodell, sammenfatter data og gir oversikt over vekt og fôrforbruk underveis i slaktegrisperioden. Hør om erfaringer og effekt hos produsenter som har tatt i bruk vekstmodellen.


Bjørn Åge Fjeset – Grisehus for framtida – smågrisproduksjon

Bjørn Åge Fjeset jobber hos Fjøssystemer med innredning og tekniske løsninger for gris og fiskeoppdrett. Han har tidligere jobbet som driftsleder for grisehuset på Mære Landbruksskole og vært rådgiver på gris i Nortura.

Hvordan ser et moderne og framtidsretta grisehus for smågrisproduksjon ut? Teknologi gir nye muligheter samtidig setter effektivitetsutvikling, økt fokus på dyrevelferd og areal nye krav til grisehusene. Hør om løsninger for framtidsretta grisehus og gjødselsystemer som fungerer med mye grovfôr, strø og rotemateriale.


Mie Storbekken Lindstad – Sosiale medier – hvordan bygge næringas image?

Mie Storbekken Lindstad er Content Manager hos Norsvin, og jobber med kommunikasjon blant annet på hjemmeside og sosiale medier. Hun er utdannet ved universitet i Oslo og universitetet i Tel Aviv. Før hun ble ansatt i Norsvin jobbet hun sju år hos Berlitz Norway med blant annet ansvar for markedsføringsstrategi på sosiale medier.

Sosiale medier er en lettvint og effektiv måte å kommunisere på. Lær om hva vi bør gjøre og ikke gjøre på sosiale medier. Hør hvilken effekt det vi skriver, liker og deler har og hvordan bør vi opptre på vegne av svinenæringen.Jan Maldal – Grisehus for framtida – slaktegrisproduksjon

Han Maldal er markedssjef i Felleskjøpet Rogaland Agder og har vært det siden 1997. Han har arbeidet med I-mek i Felleskjøpet i en årrekke – før markedssjef-jobben, var han fagkonsulent og produktleder. Jan har over 30 års erfaring i Felleskjøpet og næringa.

Hvordan ser et moderne og framtidsretta grisehus for slaktegrisproduksjon ut? Teknologi gir nye muligheter samtidig setter effektivitetsutvikling, økt fokus på dyrevelferd og areal nye krav til grisehusene. Hør om løsninger for framtidsretta grisehus og gjødselsystemer som fungerer med mye grovfôr, strø og rotemateriale.


Gry-Heidi og Marius Ruud-Wethal – Ung og ny svineprodusent

Gry-Heidi og Marius Ruud-Wethal er nystartede svineprodusener på Kløfta og er satellitt i Rompa Purkering. De tok over gården i 2013 og driver også med korn.

Gry-Heidi  jobber også som rådgiver i Norges Bondelag på avdeling for regnskap og juridisk service og har tidligere blant annet vært regnskapsfører og økonomisk rådgiver i Vorma økonomi og regnskap SA. Gry-Heidi er agronom fra Hvam og har master innen økonomi og ressursforvaltning fra NMBU.

Marius har fagbrev som anleggsgartner fra Hvam. Han har drevet som selvstendig næringsdrivende etter dette – både som anleggsgartner, bidragsyter på gården og etter hvert bonde.

Gry-Heidi og Marius Ruud-Wethal er unge og nystartede svineprodusenter. Allerede første året ble de blant de beste besetningene i Ingris både som satellitt og som smågrisprodusent. Hør hvordan de driver, hvordan det er å være ung svineprodusent, hvorfor de valgte å satse på gris, hvilken motivasjon og planer de har framover og hvilke forventninger de har til svinemiljøet.


Harald Gropen, Elin Furrevik Gjestvang og Søren S. Thiesen – Fôring og management av høytytende purker med god helse og dyrevelferd

Harald Gropen har vært svineprodusent siden 1993 og har siden 2008 drevet en større SPF formeringsbesetning i Ringsaker i Hedmark sammen med kona Elisabeth. De har i flere år hatt svært gode produksjonsresultater både for purker og smågris.

 Elin Furrevik Gjestvang jobber som fagsjef svin i Strand Unikorn, tilknyttet Norgesfôr. Hun jobber med rådgivning og kundeoppfølging, fôroptimering og produktutvikling. Elin har tidligere jobbet som avls- og eksportkonsulent i Norsvin.

Søren S. Thielsen er dyrlege og jobber i det danske rådgivningsselskapet Ø-Vet. Han jobber med optimering av svinebesetninger gjennom å forbedre dyrenes helse, velferd og produktivitet. Søren har rådgivningsoppdrag i en del norske besetninger og har purkers melkeproduksjon og strategiske beslutninger som sine spesialfelt.

Høy ytelse hos purker setter store krav til rutiner hos røkter, fôr og fôring. Hør om fôr og fôring av purker og praktiske rutiner i purkeholdet i tilknytning til fôr og fôring som sikrer god produksjon. Det blir fokus på inseminering, drektighets- og dieperiode.


Kari Ljøkjel – Fôring av rasktvoksende smågris

Kari Ljøkjel er utviklingssjef for svine- og fjørfefôr i Felleskjøpet Fôrutvikling, og er i dag hovedansvarlig for forskning og utvikling av fôr til gris og fjørfe. Hun har arbeidet mye med næringsbehov til gris i ulike livsstadier samt råvarevurdering, og har mye kunnskap om kraftfôrproduksjon, råvarer og fôrevalueringssystemer. Kari har doktorgrad i ernæring og kraftfôrteknologi fra NMBU. Dessuten er hun mjølkeprodusent i Orkdal.

Avvenning med skifte fra purkemelk til kraftfôr er en stor overgang for smågrisene.  Riktig fôring ved avvenning er viktig for magehelsen og for å komme godt i gang i smågrisperioden. Dagens smågris er effektiv med høy tilvekst og god fôrutnyttelse. Smågris av jevn og god kvalitet er viktig for å unngå utfordringer og oppnå gode resultater i slaktegrisperioden. Hør hvordan vi skal fôre smågrisen for å sikre at den kan utnytte potensialet sitt, være fornøyd, ha god tarmhelse, høy overlevelse og at det blir lite etternølere og halebiting.


Hans-Ole Sætra Erikstein og Eli Grindflek – Framtidas avlsarbeid – nærmer vi oss en etisk grense?

Hans-Ole Sætra Erikstein er kombinert svineprodusent i Bø, leder i Norsvin Telemark og fagutvalgsmedlem gris i Nortura. Han er en engasjert og uredd bonde og tillitsvalg, innen fag- og næringspolitisk arbeid.

Eli Grindflek er forskningssjef i Norsvin, med Dr. grad på genetikk og genomikk. Hun er en del av forskningsgruppa i Topigs Norsvin og har god oversikt over hvilke egenskaper som etterspørres i markedet, hvilke tekniske, genetiske og bioteknologiske verktøy som er tilgjengelige innen avlsarbeidet.

Begynner vi å nærme oss en grense for antall grisunger i kullene og hvor fort grisene skal vokse? Er det en etisk konflikt mellom økt effektivitet – helse og velferd hos purker, smågris og slaktegris. Hør hva svineprodusenter og folk utenfor næringen tenker og hvilke mål, muligheter og begrensninger Norsvin og Topigs Norsvin har i avlsarbeidet framover.


Olav Eik-Nes – Norsk gris i et internasjonalt marked

Olav Eik-Nes er administrerende direktør i Norsvin og styremedlem i Topigs Norsvin. Han har tidligere vært direktør i Norgro og avlssjef i Norsvin. Olav har god kjennskap til det som skjer i det internasjonale svinemarkedet. Han har et spesielt engasjement for nyutvikling, verdiskaping, grisen som en viktig del av bioøkonomien og et mer klimavennlig landbruk og for SPF-helsestatus i norsk svineproduksjon.

Topigs Norsvin er verdens nest største avlsselskap og leverer svinegenetikk til hele verden. Hør hva som preger det internasjonale svinemarkedet, hvordan norsk gris klarer seg i konkurransen utenlands og hvilken betydning eksportvirksomheten har for norsk svineavl og svineproduksjon.


Trond Morten Helgesen, Rema 1000: Hvordan skal vi opprettholde en god og bærekraftig avsetning på norsk svinekjøtt? – Hvilke krav og forventninger har handelen til norske svineprodusenter?

Trond Morten Helgesen er Kategorisjef med ansvar for Lokalmat og Bærekraft i Rema 1000.

Dette sier han om Norsk Landbruk generelt og norsk svineproduksjon spesielt: – Vi har et bra Landbruk i Norge med lav forbruk av medisiner og godt bruk av beite og kulturlandskap, et landbruk vi kan være stolt av. Våre kunder i REMA 1000 kjøper mye svinekjøtt fordi de liker det og har tillitt til den norske bonden, men forventningene til bedre dyrevelferd øker og det blir derfor viktig for næringen og løfte seg til et nytt nivå å vise over tid at de siste års hendelser er et tilbakelagt kapittel.


Elin Furrevig Gjestvang og Lars Didriksen – Våtfôr i praksis

Gode resultater med våtfôring krever gode rutiner og fokus på fôrkvalitet. Hør om viktigheten av våtfôrhygiene og dekking av grisens næringsbehov ved bruk av alternative råvarer. Få vite hvordan dette kan gjøres i praksis og hvordan våtfôringsanlegget skal stilles inn for å oppnå rett tørrstoff-prosent til ulike dyregrupper og god utskifting av restmengde. Hør også om hvilken plan du bør ha på våtfôringsanlegget for å unngå driftsstopp.

Elin Furrevik Gjestvangjobber som fagsjef svin i Strand Unikorn, tilknyttet Norgesfôr. Hun jobber med rådgivning og kundeoppfølging, fôroptimering og produktutvikling. Elin har tidligere jobbet som avls- og eksportkonsulent i Norsvin.

Lars Didriksener sammen med kona Beate SPF-smågrisprodusenter i Stokke med ca. 120 årspurker. De la om til SPF-smågrisproduksjon for et par år siden etter å ha drevet formeringsbesetning med stort livdyrsalg i en årrekke. Han er teknisk interessert og jobber noe med salg og montering av innredning, ventilasjon og fôringsanlegg for Stokke Landbruksteknikk i tillegg til gårdsdrifta. Lars har erfaring med restløs våtfôring. Han har tidligere jobbet med teknikk i Nortura og Forsvaret.


Stine Margrethe Gulliksen, Odd Magne Karlsen og Peer Ola Hofmo – Afrikansk svinepest – hvor dramatisk er et utbrudd og hvordan kan vi beskytte oss?  

Afrikansk svinepest er en svært alvorlig virussjukdom hos svin med opptil 100 % dødelighet. Sykdommen herjer flere steder i verden, også i Europa. Dersom sjukdommen spres til Norge, kan utfallet bli katastrofalt for svinenæringen. Vi har alle et ansvar for å redusere risikoen for å få smitten inn i Norge. Få et innblikk i hva som kan skje om vi får Afrikansk svinepest i landet. Hør om hvordan sykdommen sprer seg, hvordan vi kan beskytte oss mot smitte fra svinepest og andre smittestoffer ved bruk av blant annet Biocheck og smittevernplan. Få tips om hvordan du kan lage din egen smittevernplan som alle gårder nå må ha.   

Stine Margrethe Gulliksen jobber som spesialveterinær i Helsetjenesten for svin, Animalia. Helsetjenesten for svin arbeider for god svinehelse i Norge gjennom forebyggende helsearbeid og organisert sjukdomsbekjempelse. Gulliksen har i de siste årene vært spesialistkandidat ved European College of Porcine Health Management.  

 

 

 

Odd Magne Karlsen jobber som Fagsjef for gris i Nortura. Han har blant annet det faglige ansvaret for oppfølging av veterinærer og rådgivere som jobber med gris i Nortura. Odd Magne er utdannet veterinær fra Norges Veterinærhøgskole i 1999 og har tidligere jobbet i klinisk veterinærpraksis, etter hvert med stor andel gris. Han har også jobbet som Spesialveterinær på gris hos KLF.   

 

 

 

 

 

 

Peer Ola Hofmo er utdannet veterinær ved Norges veterinærhøgskole i 1983 og har Dr. scient innen husdyrreproduksjon i 1988. Han har vært ansatt i Norsvin siden 1988. De siste 13 årene har Hofmo vært ansatt som overveterinær med ansvar for alle Norsvin sine veterinæraktiviteter. 

 

 

 

 

 


 Ole Nikolai Skulberg, Lars Petter Bartnes, Terje Wester og Karin Marie Røhne – Markedsutsikter og optimalisering av produksjon og omsetning av smågris 

Hvordan blir markedet framover? Er logistikken i smågrisomsetningen og videre i verdikjeden for svineproduksjonen god nok? Hør om dagsaktuelle nyheter innen marked og politikk, vurderinger rundt tilpassing og regulering av marked og bortfall av eksportmuligheter. Hør hvilke utfordringer spott-marked og overproduksjon av smågris skaper, og hvorfor smågrisproduksjonen trenger å profesjonaliseres ytterligere og bli mer forutsigbar på tidspunkt og antall ved levering til slaktegrisprodusentene. Få innblikk i framtidas smågrisomsetning og hvordan en smågrisomsetning som flyter godt bidrar til god markedstilpassing, god helse og god dyrevelferd. 

Ole Nikolai Skulberg er direktør i Nortura Totalmarked kjøtt og egg som er markedsregulator for kjøtt og egg. Skulberg har tidligere jobbet som fagsjef for næringspolitikk i Norske Felleskjøp, som er markedsregulator for kornsektoren og i næringspolitisk avdeling i Norges Bondelag.   

 

 

 

 

 

Lars Petter Bartnes er leder i Norges Bondelag. Han er leder av jordbrukets forhandlingsutvalg og omsetningsrådet. Lars Petter er bonde fra Beitstad i Nord-Trøndelag med produksjon av storfe (melk/kjøtt), korn i samdrift, slaktekylling og skog. 

 

 

 

Terje Wester er konsernsjef i Fatland Gruppen som er det største private slakteriet i Norge. Han også en rekke styreverv innen kjøttbransjen. 

 

 

Karin Marie Røhne er konstituert konserndirektør for råvareområdet Medlem, egg og ruging i Nortura. Hun er regionsjef i Øst og fagansvarlig for gris. Karin har tilførsel på storfe, gris og småfe, egg og ruging samt medlemsdemokrati som ansvarsområder. Hun har tidligere jobbet som markedssjef på kraftfôr i Felleskjøpet Agri. 

 

 


Hvordan skal vi opprettholde en god og bærekraftig avsetning på norsk svinekjøtt? – Hvilke krav og forventninger har handelen til norske svineprodusenter?

Trond Morten Helgesen er Kategorisjef med ansvar for Lokalmat og Bærekraft i Rema 1000.

 

 

 

 

 

 

Vidar Olsen er Kategoridirektør ferskvare og innkjøps-, sortiment- og kategoriansvarlig for ferskvarer i NorgesGruppen. 

 

 

 

 

 

 

 

Inge Erlend Næsset er Kvalitetsdirektør med ansvar for kvalitet, matsikkerhet,sunnhet/ernæring og etisk handel i NorgesGruppen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arnfinn Hongseth er Direktør Ferskvare Innkjøp og Sortiment Coop Norge, med ansvar for leverandøravtaler, sortiment og kategoriutvikling på ferskvarer i Coop.