Program

Under følger foreløpig program. Endringer kan forekomme.

21. NOVEMBER

11:00 FELLES ÅPNING – ledet av Frida G. Johansen, kommunikasjonssjef i Norsk Landbrukssamvirke.

Per Inge Egeland, leder av kongressens hovedkomite foretar den offisielle åpningen, mens vi videre får innlegg av Yngve Ekern, journalist i Aftenposten, Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag og Olav Eik-Nes, adm.dir. Norsvin.

Musikalsk innslag ved Petter Simonsen, økologisk bonde og sanger fra Aurskog-Høland.

13:00 LUNSJ
Sesjon SPF   Helse og dyrevelferd   Gris i endring   Teknologi og profesjonalisering
14:00-14:45 Slik driver vi med SPF – smågris- og slaktegrisproduksjon

Beate Menes og Lars Didriksen – SPF smågrisprodusenter

Audun Flåtten – SPF slaktegrisprodusent

Viktige atferds- og velferdsbehov – Er det konflikt mellom god velferd for grisen og forbrukernes oppfatning av hva god dyrevelferd er?

Victoria Bøhn Lund, Felleskjøpet Agri

Odd Magne Karlsen, Nortura

 

Norsk gris i et internasjonalt marked

Olav Eik-Nes, Norsvin

Grisehus for framtida – slaktegrisproduksjon

Jan Maldal, Felleskjøpet Rogaland Agder

Sesjon Teknologi og profesjonalisering   Fôr og foring    Marked og profesjonalisering   Klimasmart
15:00-15:45 Ung og nystartet svineprodusent

Gry-Heidi og Marius Ruud-Wethal, nystartet satellitt i purkering

Fôring av høytytende slaktegris – fokus på metthet, tarmhelse og bein

Margareth Fosseng, Felleskjøpet Agri

Markedsutsikter og optimalisering av produksjon og omsetning av smågris

Lars Petter Bartnes, Norges Bondelag

Ole Nikolai Skulberg, Nortura Totalmarked

Terje Wester, Fatland

Karin Røhne, Nortura

Solkraft – en ny energikilde

Ragnar Moe Tafjord, Klar Energy

Magnar Fjeldheim, svineprodusent med solceller

15:45 KAFFEPAUSE
Sesjon Marked og forbruker
16:15-17:00 Felles foredrag og debatt med dagligvarekjedene
17:00 PAUSE
18:30 APERITIFF
19:00 MIDDAG – Kveldens toastmastere og underholdere er Karoline og Andreas Amb. Søskenparet fra Ringsaker vil lede oss gjennom taffelet med sang og humor.

Etter middagen blir det dans og underholdning ved Kalle Føtters. De er et rutinert partyband med bra trøkk. Her blir det kjente slagere og mulighet for både allsang og dans.

 

22. NOVEMBER

Sesjon Helse og dyrevelferd   Fôr og fôring   Marked og forbruker   Teknologi og profesjonalisering
08:30-09:15 Afrikansk svinepest – hvor dramatisk er et utbrudd og hvordan kan vi beskytte oss?

Stine Margrethe Gulliksen, Animalia

Odd Magne Karlsen, Nortura

Peer Ola Hofmo, Norsvin

Fôring av rasktvoksende smågris

Kari Ljøkjel, Felleskjøpet Fôrutvikling

Hvordan ta imot besøk i grisehuset?

Bjørn Ståle Bekkeheien, Svineprodusent

Eli Maria Stenklev, Nortura

Veiing med kamera og vekstmodell- gir det bedre oversikt, kontroll og lønnsomhet i slaktegrisproduksjonen?

Kine Letnes, Felleskjøpet Agri

Sesjon SPF   Klimasmart   Fôr og fôring   Marked og forbruker
09:30-10:15 Omlegging til SPF – hvordan går vi fram?

Annelise Svindland, Fatland

Hans O. Amlien, SPF-svineprodusent

Klimasmart landbruk – hvordan kalkulere og redusere klimaavtrykket

Helge Bonesmo, Klimasmart landbruk

Fôring og management av høytytende purker med god helse og dyrevelferd

Harald Gropen, svineprodusent

Elin Furrevik Gjestvang, Strand Unikorn/Norgesfôr

Søren S. Thielsen, Ø-Vet

Sosiale medier – hvordan bygge næringas image?

Mie Storbekken Lindstad, Norsvin

10:15-11:00 PAUSE, UTSJEKK
Sesjon Helse og dyrevelferd Klimasmart Teknologi og profesjonalisering Fôr og fôring
11:00-11:45 Beinhelse hos rasktvoksende gris

Torunn Aasmundstad, Norsvin

Carl Andreas Grøntvedt, Veterinærinstituttet

Biokull i fôr og strø – effekt på dyrevelferd, gjødsel og jord?

Knut Skinnes, Norsk Biokullnettverk/ Green House

Grisehus for framtida – smågrisproduksjon

Bjørn Åge Fjeset, Fjøssystemer

God magehelse og frisk smågris ved avvenning

Tone Runhild Skadsem, Fiskå Mølle

Oscar J. Brundtland, Furuseth

Sesjon Helse og dyrevelferd Fôr og fôring Marked og forbruker Gris i endring
12:00-12:45 Slik gjør jeg for å ivareta god dyrevelferd

Ragnhild Stokka Dyngeland, Svineprodusent

Våtfôr i praksis

Elin Furrevik Gjestvang, Strand Unikorn/Norgesfôr

Lars Didriksen, svineprodusent og teknikker

Svineprodusentenes muligheter i møte med matvaremarkedet og nye forbrukertrender

Eirik Oland Nedrelid, Agenda Rådgivning

Framtidas avlsarbeid – nærmer vi oss en etisk grense?

Hans-Ole Sætra Erikstein, svineprodusent

Eli Grindflek, Norsvin

13.00-14:00 FELLES AVSLUTNINGSFOREDRAG – ved Per Arne Dahl, tidligere biskop i Tunsberg. Dahl er en av Norges mest profilerte prester, forfattere og foredragsholdere. Han har livslang erfaring fra arbeid med både mennesker og organisasjoner, og holder muntre, inspirerende og samtidig fagunderte foredrag om relasjonsbygging, motivasjon, kommunikasjon, endringsmestring og arbeidsgleder.
14:00 LUNSJ