Nyheter

Film fra foredragene

Publisert: 14.01.2020 Oppdatert: 14.01.2020

Film fra mange av foredragene er nå tilgjengelig.

Arnfinn Hongseth fra Coop Norge

Publisert: 15.11.2019 Oppdatert: 15.11.2019

Det Norske landbruket har et supert utgangspunkt for å produsere mat på en bærekraftig måte. Samtidig er det viktig at vi hele tiden søker forbedringer i alle deler av produksjonen men spesielt innen dyrevelferd, miljø og bærekraft.

Vidar Olsen og Inge Erlend Næsset fra NorgesGruppen

Publisert: 15.11.2019 Oppdatert: 15.11.2019

Norsk landbruk har en veldig god posisjon og høy tillit hos norske forbrukere. Gode kvalitetsprodukter, god dyrevelferd, lavt medisinbruk og den viktige rolle for opprettholdelse av kulturlandskapet er viktige bidragsytere til sikre høy tillit.

Trond Morten Helgesen fra Rema 1000:

Publisert: 05.11.2019 Oppdatert: 05.11.2019

Hvordan skal vi opprettholde en god og bærekraftig avsetning på norsk svinekjøtt? – Hvilke krav og forventninger har handelen til norske svineprodusenter?

Hvordan blir markedet framover? Er logistikken i smågrisomsetningen og videre i verdikjeden for svineproduksjonen god nok?

Afrikansk svinepest er en svært alvorlig virussjukdom hos svin med opptil 100 % dødelighet. Sykdommen herjer flere steder i verden, også i Europa. Dersom sjukdommen spres til Norge, kan utfallet bli katastrofalt for svinenæringen.