Afrikansk svinepest – hvor dramatisk er et utbrudd og hvordan kan vi beskytte oss?

Afrikansk svinepest er en svært alvorlig virussjukdom hos svin med opptil 100 % dødelighet. Sykdommen herjer flere steder i verden, også i Europa. Dersom sjukdommen spres til Norge, kan utfallet bli katastrofalt for svinenæringen.

Test
Publisert: 01.11.2019 Oppdatert: 14.11.2019

Afrikansk svinepest er en svært alvorlig virussjukdom hos svin med opptil 100 % dødelighet. Sykdommen herjer flere steder i verden, også i Europa. Dersom sjukdommen spres til Norge, kan utfallet bli katastrofalt for svinenæringen. Vi har alle et ansvar for å redusere risikoen for å få smitten inn i Norge. Få et innblikk i hva som kan skje om vi får Afrikansk svinepest i landet. Hør om hvordan sykdommen sprer seg, hvordan vi kan beskytte oss mot smitte fra svinepest og andre smittestoffer ved bruk av blant annet Biocheck og smittevernplan. Få tips om hvordan du kan lage din egen smittevernplan som alle gårder nå må ha.

Stine Margrethe Gulliksen jobber som spesialveterinær i Helsetjenesten for svin, Animalia. Helsetjenesten for svin arbeider for god svinehelse i Norge gjennom forebyggende helsearbeid og organisert sjukdomsbekjempelse. Gulliksen har i de siste årene vært spesialistkandidat ved European College of Porcine Health Management.

 

Odd Magne Karlsen jobber som Fagsjef for gris i Nortura. Han har blant annet det faglige ansvaret for oppfølging av veterinærer og rådgivere som jobber med gris i Nortura. Odd Magne er utdannet veterinær fra Norges Veterinærhøgskole i 1999 og har tidligere jobbet i klinisk veterinærpraksis, etter hvert med stor andel gris. Han har også jobbet som Spesialveterinær på gris hos KLF.

 

 

 

 

Peer Ola Hofmo er utdannet veterinær ved Norges veterinærhøgskole i 1983 og har Dr. scient innen husdyrreproduksjon i 1988. Han har vært ansatt i Norsvin siden 1988. De siste 13 årene har Hofmo vært ansatt som overveterinær med ansvar for alle Norsvin sine veterinæraktiviteter.