Arnfinn Hongseth fra Coop Norge

Det Norske landbruket har et supert utgangspunkt for å produsere mat på en bærekraftig måte. Samtidig er det viktig at vi hele tiden søker forbedringer i alle deler av produksjonen men spesielt innen dyrevelferd, miljø og bærekraft.

Test
Publisert: 15.11.2019 Oppdatert: 15.11.2019

Arnfinn Hongseth er Direktør Ferskvare Innkjøp og Sortiment Coop Norge, med ansvar for leverandøravtaler, sortiment og kategoriutvikling på ferskvarer i Coop.

Dette sier han om norsk landbruk generelt og norsk svineproduksjon spesielt:

Det Norske landbruket har et supert utgangspunkt for å produsere mat på en bærekraftig måte. Vi i Coop er stolte av å få muligheten til å selge så mye Norsk produsert mat i våre butikker, vi heier på en bærekraftig Norsk matproduksjon. Samtidig er det viktig at vi hele tiden søker forbedringer i alle deler av produksjonen men spesielt innen dyrevelferd, miljø og bærekraft.

Vi kan ikke bli gode nok når det gjelder disse viktige sakene. Vår bransje tåler ikke en dyrevelferd-sak til og her må vi ha dialog på hvordan man sikrer dette.

Coop sine eiere og kunder kjøper Norske svineprodukter produsert av flinke Norske svinebønder i stort monn i dag men har helt andre forventninger til bærekraft og dyrevelferd enn tidligere, dette må vi ta innover oss og finne gode løsninger for å levere på.