Eli Maria Stenklev om smittebeskyttelse ved besøk i fjøset

Eli Maria Stenklev er utdannet veterinær og jobber som spesialveterinær på svin i Nortura Øst.

Test
Publisert: 01.07.2019 Oppdatert: 01.07.2019

Eli Maria Stenklev er utdannet veterinær og jobber som spesialveterinær på svin i Nortura Øst. Maria som har vært i Nortura i en årrekke er kjent som en engasjerende foredragsholder og har arbeidsfeltet omfatter blant annet rådgivning rundt smittebeskyttelse, produksjonsforbedrende tiltak og forebyggende helsearbeid ved besetningsproblemer.

For å unngå smitte har de fleste svineprodusenter lukket fjøsene sine for besøk. Det er en utfordring at samfunnet rundt oss ikke vet hva som skjer i grisehusene og hvordan grisen har det i Norge. Uvitenhet skaper mistenksomhet. Vi trenger å vise fram og fortelle gode historier fra norsk svineproduksjon. Fra tid til annen trenger vi også hjelp av håndverkere i grisehuset. Sammen med Bjørn Ståle Bekkeheien skal Eli Maria snakke om hvordan vi på en helsemessig sikker måte kan ta imot besøk av håndverkere, barnehager, skolebarn og andre som vil se på gris.


Har du husket å melde deg på? Se her for påmeldingsskjema.

Se foreløpig program for Gris i’19 her.