Harald Gropen om foring av høytytende purker

Harald Gropen har vært svineprodusent siden 1993 og har siden 2008 drevet en større SPF formeringsbesetning i Ringsaker i Hedmark sammen med kona Elisabeth.

Test
Publisert: 03.07.2019 Oppdatert: 03.07.2019

Harald Gropen har vært svineprodusent siden 1993 og har siden 2008 drevet en større SPF formeringsbesetning i Ringsaker i Hedmark sammen med kona Elisabeth. De har i flere år hatt svært gode produksjonsresultater både for purker og smågris.

Høy ytelse hos purker setter store krav til rutiner hos røkter, fôr og fôring. Sammen med Elin Furrevik Gjestvang og Søren S. Thielsen, forteller Harald om fôr og fôring av purker og praktiske rutiner i purkeholdet i tilknytning til fôr og fôring som sikrer god produksjon. Det blir fokus på inseminering, drektighets- og dieperiode.


Har du husket å melde deg på? Se her for påmeldingsskjema.

Se foreløpig program for Gris i’19 her.