Markedsutsikter og optimalisering av produksjon og omsetning av smågris

Hvordan blir markedet framover? Er logistikken i smågrisomsetningen og videre i verdikjeden for svineproduksjonen god nok?

Test
Publisert: 01.11.2019 Oppdatert: 14.11.2019

Hvordan blir markedet framover? Er logistikken i smågrisomsetningen og videre i verdikjeden for svineproduksjonen god nok? Hør om dagsaktuelle nyheter innen marked og politikk, vurderinger rundt tilpassing og regulering av marked og bortfall av eksportmuligheter. Hør hvilke utfordringer spott-marked og overproduksjon av smågris skaper, og hvorfor smågrisproduksjonen trenger å profesjonaliseres ytterligere og bli mer forutsigbar på tidspunkt og antall ved levering til slaktegrisprodusentene. Få innblikk i framtidas smågrisomsetning og hvordan en smågrisomsetning som flyter godt bidrar til god markedstilpassing, god helse og god dyrevelferd.

Ole Nikolai Skulberg er direktør i Nortura Totalmarked kjøtt og egg som er markedsregulator for kjøtt og egg. Skulberg har tidligere jobbet som fagsjef for næringspolitikk i Norske Felleskjøp, som er markedsregulator for kornsektoren. Han har tidligere også jobbet i næringspolitisk avdeling i Norges Bondelag, og i Forsvaret.

 

 

 

 

Lars Petter Bartnes er leder i Norges Bondelag. Han er leder av jordbrukets forhandlingsutvalg og medlem i omsetningsrådet. Lars Petter er bonde fra Beitstad i Nord-Trøndelag med produksjon av storfe (melk/kjøtt), korn i samdrift, slaktekylling og skog.

 

 

 

Terje Wester er konsernsjef i Fatland Gruppen som er det største private slakteriet i Norge. Han også en rekke styreverv innen kjøttbransjen.

 

 

 

Karin Marie Røhne er konstituert konserndirektør for råvareområdet Medlem, egg og ruging i Nortura. Hun er regionsjef i Øst og fagansvarlig for gris. Karin har tilførsel på storfe, gris og småfe, egg og ruging samt medlemsdemokrati som ansvarsområder. Hun har tidligere jobbet som markedssjef på kraftfôr, leder for optimering og innkjøpsavdeling og produktsjef på svinefôr i Felleskjøpet Agri.