Nyheter

Olav Eik-Nes om norsk gris i et internasjonalt marked

Publisert: 03.07.2019 Oppdatert: 03.07.2019

Olav Eik-Neser administrerende direktør i Norsvin og styremedlem i Topigs Norsvin. Han har tidligere vært direktør i Norgro og avlssjef i Norsvin. Olav har god kjennskap til det som skjer i det internasjonale svinemarkedet.

Hans-Ole Sætra Erikstein om avlsarbeid

Publisert: 03.07.2019 Oppdatert: 03.07.2019

Hans-Ole Sætra Erikstein er kombinert svineprodusent i Bø, leder i Norsvin Telemark og fagutvalgsmedlem gris i Nortura. Han er en engasjert og uredd bonde og tillitsvalg, innen fag- og næringspolitisk arbeid.

Eli Grindflek om framtidas avlsarbeid

Publisert: 03.07.2019 Oppdatert: 03.07.2019

Eli Grindflek er forskningssjef i Norsvin, med Dr. grad på genetikk og genomikk. Eli kommer til Gris i ’19 for å snakke om framtidas avlsarbeid – nærmer vi oss en etisk grense?

Våtfôr i praksis med Lars Didriksen

Publisert: 03.07.2019 Oppdatert: 19.07.2019

Lars Didriksen er sammen med kona Beate SPF-smågrisprodusenter i Stokke med ca. 120 årspurker.  Lars har erfaring med restløs våtfôring. Han er teknisk interessert og jobber noe med salg og montering av innredning, ventilasjon og fôringsanlegg for Stokke Landbruksteknikk i tillegg til gårdsdrifta.

Elin Furrevik Gjestvang om fôr som sikrer god produksjon

Publisert: 03.07.2019 Oppdatert: 03.07.2019

Elin Furrevik Gjestvang jobber som fagsjef svin i Strand Unikorn, tilknyttet Norgesfôr. Hun jobber med rådgivning og kundeoppfølging, fôroptimering og produktutvikling.

Søren S. Thielsen om fôr og fôring av purker

Publisert: 03.07.2019 Oppdatert: 03.07.2019

Søren S. Thielsen er dyrlege og jobber i det danske rådgivningsselskapet Ø-Vet. Han jobber med optimering av svinebesetninger gjennom å forbedre dyrenes helse, velferd og produktivitet.